Su Kalitesi ve Kontrolü Faaliyetleri

ASKİ Genel Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Su Havzaları Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyetini sürdüren Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü Su Kalite Merkezi, Uluslararası Laboratuvarların gerekliliği TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar” çerçevesinde Türk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) tarafından AB-0308-T Belge numarası ile akreditedir. Ayrıca T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi” bulunmaktadır.

Çalışma konuları itibariyle ülkemizdeki kamu ve özel sektör faaliyet alanlarında Türk Çevre Mevzuatının gerektirdiği ölçüm ve analizleri profesyonel anlamda yapabilme kabiliyetine sahiptir. Bilimsel yöntemlerin gerektirdiği yüksek teknoloji Enstrümantal Analiz Cihazları ile Kurumumuz ihtiyaçlarını karşılamakta olup aynı zamanda kamu ve özel sektöre hizmet vermektedir.

Merkez laboratuvarımızda arıtma tesislerimizden ve odak noktalarından düzenli olarak alınan su numunelerinin analizleri gerçekleştirilerek sonuçlar www.aski.gov.tr internet sitemizde Su Kalitemiz başlığı altında yayınlanmaktadır. Kullanıma sunulan şebeke suyu kalitesi Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa Birliği Standartları (EU), Amerika Çevre Koruma Ajansı (EPA), Türk Standartları Enstitüsü TS266 (TSE) ve Sağlık Bakanlığı standartları ile karşılaştırmalı olarak günlük ve aylık periyotlar ile halkımızın bilgisine sunulmaktadır.

Temiz su, atık su ve bakteriyoloji kısımlarından oluşan Laboratuvarımız Ankara halkının kaliteli ve sağlıklı su tüketmesi için yüksek teknolojiye sahip analiz cihazları ve tecrübeli personeli ile hizmet vermektedir.

Laboratuvarımızda Ankara mücavir alan sınırları içinde ASKİ sorumluluk alanında bulunan şebeke, içme ve atıksu arıtma tesisleri, yeraltı suları, yüzeysel sular ve abonelerimize ait şikâyetleri de kapsayacak şekilde içme kullanma suyu ile arıtma tesisleri, ruhsat ve denetim kapsamında endüstriyel atıksu numunelerinin analizleri yapılmaktadır

Analiz sonuçları, günlük/haftalık ve Ankara geneli aylık ortalaması şeklinde Kurumumuz resmi web sitesi http://www.aski.gov.tr/TR/SuAnalizSonuclari.aspx adresinde yayınlanmaktadır.


 

Aski Genel Müdürlüğü Merkez Laboratuvarları İletişim Bilgileri

Adres    : Su Kalite Merkezi İvedik Mahallesi 1502/1 Sokak No 8-A  Yenimahalle/ANKARA
Telefon : 0312 616 17 06

MÜŞTERİ ŞİKÂYETLERİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ MEMNUNİYET VE ŞİKÂYET ANKET FORMU

ANALİZ ÜCRET TARİFELERİ

AKREDİTASYON SERTİFİKASI