Su Arıtma Tesisleri

Ankara şehir merkezi ve ilçe merkezleri beslemekte olan toplam 9 adet su arıtma tesisi bulunmaktadır. Su Arıtma Tesislerimizde su modern yöntemlerle arıtılmakta ve şebekeye Türk Standartlarına ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sınır değerlerine uygun su verilmektedir. Arıtma teknolojisi olarak konvansiyonel ve membran tipi içme suyu arıtma metotları kullanılmaktadır.