Kavşakkaya Barajı

Kavşakkaya Barajı, Ankara İli Kazan İlçesinin 25 km. kuzey doğusundadır. Ankara İçme Suyu II. Merhale projesi kapsamında, Ankara Çayı' nın yan kollarından olan Ovaçayı üzerinde içme suyu amaçlı olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından inşa edilmiştir. Kavşakkaya Barajı, Kurtboğazı Barajı' nı beslemekte olup, suyunu doğrudan Ankara' ya göndermemektedir. Barajın gövde kapasitesi 80.835.000 m3' tür. Kurtboğazı Barajı' na 1.300 mm çapında 23.120 metrelik çelik bir boru hattıyla bağlanmıştır.