Ankara şehir merkezi ve ilçe merkezleri beslemekte olan toplam 9 adet su arıtma tesisi bulunmaktadır. Su Arıtma Tesislerimizde su modern yöntemlerle arıtılmakta ve şebekeye Türk Standartlarına ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sınır değerlerine uygun su verilmektedir. Arıtma teknolojisi olarak konvansiyonel ve membran tipi içme suyu arıtma metotları kullanılmaktadır.

Genel Müdürlüğümüz tarafından; Ankara ili mücavir alan sınırları içinde kalan bölgelerde; içme/kullanma sularında sağlığa zararlı mikroorganizmaların giderilmesi amacıyla sürdürülebilir dezenfeksiyon işlemi yapılarak “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” ve Sağlık Bakanlığı Tebliğleri gereği uç noktada ki son tüketiciye uygun dezenfeksiyon işlemine tabi ve dezenfeksiyon limit değerlerini sağlayan suyun ulaştırılması sağlanmaktadır.

Türkiye'nin en büyük su arıtma tesisi olan İvedik Su Arıtma Tesisi, 2020 yılına kadar Ankara'nın içme suyu, kullanma suyu ve endüstriyel su ihtiyacını karşılamak üzere inşa edildi.

Tesisin hamsu kaynağı Kesikköprü Barajıdır. Eski tesisi 2009 yılında, yeni tesis 2018 yılında devreye alınmıştır. Eski tesis binasındaki üniteler yeni tesis binasına taşınarak devreye alınmıştır.