KURTBOĞAZI – EĞREKKAYA - AKYAR BARAJI HAVZALARI TASLAK ÖZEL HÜKÜMLERİ VE KORUMA PLANI ASKI SÜRECİ 15 MART-15 NİSAN 2021 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR

Ankara’ya içme ve kullanma suyu sağlayan Kurtboğazı, Eğrekkaya ve Akyar Barajlarının su kalitesinin korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla hazırlanan “Kurtboğazı – Eğrekkaya - Akyar Barajı Havzaları Taslak Özel Hükümleri ve Koruma Planı”nın 30 günlük askı süreci 15 Mart-15 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Görüş ve öneriler Ankara, Bolu ve Çankırı Valilikleri ile ASKİ Genel Müdürlüğüne iletilebilecektir.

Koruma Alanı Haritası İçin Lütfen Tıklayın

KURTBOĞAZI-EĞREKKAYA-AKYAR BARAJI HAVZALARI TASLAK ÖZEL HÜKÜMLERİ VE KORUMA PLANI İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN