Görevde Yükselme/Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı Sonuçları


İdaremiz emrinde 657 sayılı yasaya tabi görev yapan ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareleri personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik çerçevesinde 26-27 Mayıs 2022 tarihinde yapılan sözlü sınav sonuçları aşağıda gösterilmiştir.