Çubuk 2- Kavşakkaya Barajları Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirleme Projesi Toplantısı

Ankara’nın içme suyu kaynaklarının miktar-kalite açısından korunması ve koruma-kullanma dengesi doğrultusunda ileriye yönelik alınacak tedbirlerin bilimsel yöntemlerle ortaya konulması maksadıyla yaklaşık 2 yıldır yürütülen proje çıktıları, 28 Haziran 2022 Salı günü saat: 10:00’da Meyra Palace Hotel’de “Çubuk - 2 ve Kavşakkaya Barajı Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirleme Projesi Kapanış Toplantısı” ile paydaşlara sunulacaktır.

Adres: Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 55 Balgat – Çankaya / Ankara