Basın Duyurusu

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan
Görev, Yetki ve Çalışma Yönergeleri Yönetim Kurulunun 01/12/2022 tarih ve 2022/518 sayılı kararı ile, İş Sağlığı
ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğünce hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık Hizmetleri Yönergesi 01/12/2022 tarih
ve 2022/513 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.