Ankara da Şebeke Suyu Kaynaklı Salgın Olduğu Konusunda Basın Açıklaması

Son zamanlarda sosyal medya üzerinden Ankara’da şebeke suyu kaynaklı salgın olduğu ve salgının ishal, halsizlik ve baş ağrısı gibi bazı şikâyetlere sebep olduğu yönünde bilimsel temelleri olmayan bir bilgi dolaşıma sokulmuştur.

Bu konuda detaylı bir araştırma yapılmadan direkt olarak şehir şebekesi ihtimali üzerinden bilgi kirliliği oluşmaktadır.

Her konuda olduğu gibi Ankaralıların sağlığını doğrudan ilgilendiren bu konuya da ASKİ tarafından büyük bir hassasiyetle yaklaşılmış, şikâyetlerini belirten vatandaşlarla doğrudan iletişim kurularak inceleme yapılmıştır. Vatandaşlarla yapılan görüşmelerde şikâyetleri nedeniyle kendilerine antibiyotik verildiği ve dolayısıyla mikrobiyolojik etkenlerle ilişkili bir durum olduğu vatandaşlar tarafından ifade edilmiştir.

 Bilindiği gibi Ankara Metropolünün tamamının içme kullanma suyu içme suyu İvedik İçmesuyu Arıtma Tesislerinden karşılanmaktadır. Arıtma tesislerinden şebekeye verilen su hem anlık (çevrimiçi) hem de numune alınarak TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş laboratuvarımızda deneyleri yapılarak kontrol edilmektedir. İçme kullanma suları ayrıca Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından denetim ve kontrolleri yapılmaktadır.

  ASKİ Genel Müdürlüğü Halkın temel ihtiyacı olan içme suyu arzında tüm çalışmalarını Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ilgi Daire Başkanlığıyla koordinasyon içinde sürdürmektedir. Halk Sağlığı koordinasyonunda tüm şehir şebekesinde dezenfeksiyon çalışmaları son zamanlarda yaptığımız önemli atılımlarla ASKİ tarafından otomatik olarak yapılmakta ve kontrolleri hem ASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince hem de Halk Sağlığı ekiplerince yapılmaktadır. Olası bir risk durumunda veya mevzuata ve uluslararası standartlara uygun olmayan bir kirlilik oluşma durumunda Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü kurumumuza yazılı bildirim yapabilmektedir.  

Yapılan kontrollerde şebekede söz konusu şikâyetlere sebep olacak bakteriyolojik etkenlere rastlanmamıştır. Ayrıca sudan kaynaklı salgın iddialarının ortaya atıldığı ilk günden buyana her gün iletişim halinde olduğumuz Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden resmi veya gayri resmi herhangi olumsuz bir bildirim alınmamıştır. 

Öte yandan, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışımızın gereği tüm tesislerimiz ve konuyla ilgili ilgili tüm bilgi ve belgeler Ankaralılara, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek örgütlerinin incelemelerine açılmıştır.  

Kuraklık riski nedeniyle İvedik Su Arıtma Tesisimiz başta olmak üzere tüm tesislerimizde günün koşullarına uygun daha sağlıklı su sağlama amaçlı önemli yatırımlar yapılmış ve su kaynağı çeşitliliğine rağmen Ankaralılara kaliteli su sağlama hedefi başarılı bir şekilde geliştirilerek sürdürülmüştür.

Sağlıklı ve kaliteli su konusunda vatandaşlarımızın özellikle depolarını mutlaka kontrol ettirmeleri, düzenli olarak temizletmeleri önem arz etmektedir. Ayrıca, paketlenmiş, damacana suların da bir risk kaynağı olabileceği göz ardı edilmeden vatandaşlarımızın bu kaynakları da inceletmesi, analiz yaptırmaları yerinde olacaktır.  

Daha önceki yıllarda da bu gibi şikâyetler olmuş ve yapılan incelenmelerde salgın sebebinin yeterince yıkanmamış meyve, sebze ve şebeke dışı su kaynakları olduğu görülmüştür. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmede her yıl olduğu gibi mevsimsel bir durum olduğu bildirilmiştir.

Gerek kurumumuzun gerekse Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün Ankara’da şebeke suyuna dair yapılan analiz sonuçlar şeffaf bir şekilde www.aski.gov.tr adresinde paylaşılmaktadır.  

 Halkımıza saygıyla duyurulur.