Yeni Su Aboneliği (İlk Abonelik)

Gerekli Belgeler


Geçici (İskânsız) Mekanik Sayaç Konut Aboneliği
İskân başvuru yazısı- statik rapor.

Bölge Müdürlüğümüzden alınmış kanal vizesi.
Binaya ait Şantiye su numarası veya ada parsel numarası
Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet)
O adrese ait telefon, doğalgaz, elektrik aboneliklerinden en az birine ait isminize düzenlenmiş fatura
Tapu fotokopisi
Kira kontrat fotokopisi (Kiracı ise)
Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi


Geçici (İskânsız) Kartlı Sayaç Konut Aboneliği

İskâna başvurusu bulunmayan ve yapı denetim raporu (statik rapor) alamayan binalar için yapı ruhsatı 5 yılı geçmedi ise kartlı sayaç aboneliği verilmektedir.

Bölge Müdürlüğümüzden alınmış kanal vizesi.
Binaya ait şantiye su numarası veya ada parsel numarası
Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet)
O adrese ait telefon, doğalgaz, elektrik aboneliklerinden en az birine ait isminize düzenlenmiş fatura
Tapu fotokopisi
Kira kontrat fotokopisi (Kiracı ise)
Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi
- İlk su aboneliği için başvuracak abonelerimiz, bulundukları İlçedeki abone işleri şefliklerine başvurmaları gerekmektedir.


Geçici (İskânsız) Mekanik Sayaç İşyeri Aboneliği

İskân başvuru yazısı- statik rapor.
Bölge Müdürlüğümüzden alınmış kanal vizesi.
Binaya ait şantiye su numarası veya ada parsel numarası
Vergi Levhası
Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet)
O adrese ait telefon, doğalgaz, elektrik aboneliklerinden en az birine ait isminize düzenlenmiş fatura
Tapu fotokopisi
Kira kontrat fotokopisi (Kiracı ise)
Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi
Limited ve Anonim Şirketler için İmza Sirküsü ve Ticaret Sicil gazetesi fotokopisi

- Sadece işyeri olan binalar - yerler (OSB, Plaza, İşhanı gibi) için Dask gerekli değildir.

- Sanayi tarifesi uygulanacak aboneliklere ait yerlere geçici abonelik verilmeyecektir.

- İlk su aboneliği için başvuracak abonelerimiz, bulundukları İlçedeki abone işleri şefliklerine başvurmaları gerekmektedir.


Geçici (İskânsız) Kartlı Sayaç İşyeri Aboneliği

İskâna başvurusu bulunmayan ve yapı denetim raporu (statik rapor) alamayan binalar için yapı ruhsatı 5 yılı geçmedi ise kartlı sayaç aboneliği verilmektedir.

Bölge Müdürlüğümüzden alınmış kanal vizesi.
Binaya ait şantiye su numarası veya ada parsel
Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet)
O adresteki telefon, doğalgaz, elektrik aboneliklerinden en az birine ait isminize düzenlenmiş fatura
Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi
Limited ve Anonim Şirketler için İmza Sirküsü ve Ticaret Sicil gazetesi fotokopisi

- Sadece işyeri olan binalar - yerler (OSB, Plaza, İşhanı gibi) için Dask gerekli değildir.

- Sanayi tarifesi uygulanacak aboneliklere ait yerlere geçici abonelik verilmeyecektir

- İlk su aboneliği için başvuracak abonelerimiz, bulundukları İlçedeki abone işleri şefliklerine başvurmaları gerekmektedir.


İskânlı Konut Aboneliği

İskân ruhsatı (Yapı kullanım izin belgesi)
Binaya ait Şantiye su numarası
Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet)
Tapu fotokopisi
Kira kontrat fotokopisi (Kiracı ise)
Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi 


İskânlı İşyeri Aboneliği

İskân ruhsatı (Yapı kullanım izin belgesi)
Binaya ait şantiye su numarası veya Ada-parsel numarası
Vergi levhası
Kimlik Belgesi - Kimlik üzerinde TC kimlik numarası bulunması zorunludur.
Tapu fotokopisi
Kira kontrat fotokopisi (Kiracı ise)
Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi
Limited ve Anonim Şirketler için İmza Sirküsü ve Ticaret Sicil gazetesi fotokopis

- Sadece işyeri olan binalar-yerler (OSB, Plaza, İşhanı gibi) için Dask gerekli değildir.
- İlk su aboneliği için başvuracak abonelerimiz, bulundukları İlçedeki abone işleri şefliklerine başvurmaları gerekmektedir.


Bahçe Suyu Aboneliği

Bahçe Numaratajı (Fen İşlerinden Alınmaktadır)
Tapu Fotokopisi
Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet)
Arsa Çap Fotokopisi
Bahçe içinde yapı bulunmaması, yapı varsa yapının bağlı bulunduğu İlçe Belediyesinden yapı ruhsatına tabi olmadığına dair yazı getirilmelidir.

İmarsız yerlere bahçe aboneliği yapılamamaktadır.


İnşaat Aboneliği

Yapı ruhsatı fotokopisi
Onaylı Sıhhi Tesisat Projesi fotokopisi
Arsa Çapı fotokopisi
Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet)
Numarataj yazısı fotokopisi
Hafriyat döküm belgesi fotokopisi
Kanal Katılım Makbuzu fotokopisi
Şirket ise imza sirküsü fotokopisi
Yıkılan yapı var ise abone numaraları ve iptal raporları


Gecekondu Aboneliği

5216 Sayılı yasa ile köy iken mahalle olan yerlerden 12.10.2004,
6360 Sayılı yasa ile köy iken mahalle olan yerlerden 31.03.2014 tarihi öncesine ait elektrik veya telefon faturası,
Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet)
Tapu fotokopisi
Numarataj yazısı fotokopisi
İmarlı ise Arsa Çapı
İmarsız ise Aplikasyon 


Resmi Kurum

Yapı ruhsatı fotokopisi
Onaylı Sıhhi Tesisat Projesi fotokopisi
Arsa Çapı fotokopisi
Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet)
Numarataj yazısı fotokopisi
Hafriyat döküm belgesi fotokopisi
Kanal Katılım Makbuzu fotokopisi
Şirket ise imza sirküsü fotokopisi
Yıkılan yapı var ise abone numaraları ve iptal raporları
Yetkili Kurumdan Yetki Belgesi
İlgili Kurumdan Resmi talep yazısı;
1. Şahsen ilgili evraklar ile Abone Kabul servisine başvurulur.
2. İlgili evraklar keşif için Bölge Müdürlüğü'ne gönderilir.
3. Keşiften sonra, fiyatlandırma yapılır.
4. Abonelik işlemi tamamlanır.

Güvence bedelleri için buraya tıklayınız.