2022 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ile Ankara Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 11.01.2022 tarihli ve 2651622 sayılı yazısı gereğince 2022 yılında 657 sayılı yasaya tabi görev yapan personelimize yönelik olarak Unvan Değişikliği sınavı yapılması uygun görülmüştür. Sınav açılacak unvanları gösterir listede yer alan unvanlar için sınava katılmak isteyenlerin başvuruları 25.01.2022 tarihinde başlayıp, 11.02.2022 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvurular İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Kadro ve Atama Şube Müdürlüğüne ekte yer alan “Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Formu” doldurularak şahsen yapılacaktır.

 Söz konusu sınava ilişkin ilan edilen unvanlar ve başvuru koşulları aşağıda eklerde belirtilmiştir.


Ek-1 Unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslar.

Ek-2 Unvan değişikliğine açılan kadro sayısı ve şartları.

Ek-3 Unvan değişikliği sınavı başvuru formu.

Ek-4 Unvan değişikliği sınav konuları.

Ek-5 Çevre Şehircilik Bakanlığının yazısı.

Ek-6 Sınav takvimi.

Ek-7 Sağlık durumu/ Engel bilgi formu.