ASKİ Su ve Atıksu Tarifesi (TL/m³)

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN
4.11.2021 SU VE ATIKSU TARİFESİ (TL/m³)
(K.D.V DAHİL DEĞİLDİR)
ABONE TİPİ SU ATIKSU TOPLAM
KONUT ABONELERİ      
0-15 m³ 3,74 1,87 5,61
16-30 m³ 5,25 2,63 7,88
30 m³ üzeri 6,76 3,38 10,14
SOSYAL YARDIM ALAN KONUT ABONELERİ      
0-10 m³ 0,67 0,33 1,00
11-15 m³ 3,74 1,87 5,61
16-30 m³ 5,25 2,63 7,88
30 m³ üzeri 6,76 3,38 10,14
İŞYERİ, SANAYİ VE ELÇİLİK 9,53 4,77 14,30
ARITILMAMIŞ SU KENDİ TARİFESİ ÜZERİNDEN % 20 İNDİRİM YAPILMAK SURETİYLE UYGULANIR
RESMİ ABONELER 5,6 2,8 8,40
RESMİ KURUM PARK VE BAHÇE 5,6 0 5,60
ÖZEL PARK VE BAHÇE, SPOR KULÜPLERİ 7,02 0 7,02
BELEDİYE PARK VE BAHÇE 3,74 0 3,74
MUHTARLIK HİZMET BİNALARI 3,74 1,87 5,61
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
(Kendi su dağıtım şebekesi olanlar)
KENDİ TARİFESİ ÜZERİNDEN % 20 İNDİRİM YAPILMAK SURETİYLE UYGULANIR.
ŞEHİT, GAZİ VE ENGELLİLER KONUT TARİFESİ ÜZERİNDEN % 50 UYGULANIR.
ÖĞRENCİ EVLERİ KONUT TARİFESİ ÜZERİNDEN % 50 UYGULANIR.
Gruplar Tarife Oranı
1. GRUP 5216 ve 6360 Sayılı Kanun ile Büyükşehir sınırlarına bağlanan tüm İlçeler merkez mahalleleri ve bağlı diğer yerler. İlgili Abone Türüne Merkezde Uygulanan tarifenin %55' i uygulanır.
2. GRUP 5216 Sayılı Kanun ve 6360 Sayılı Kanun ile mahalle statüsü kazanmış köyler. İlgili Abone Türüne Merkezde Uygulanan tarifenin %20' si uygulanır.