% 20,80


KANAL VİZESİ , KANAL BAĞLANTI RUHSATI, KANAL KATILIM BEDELİ 
 ONLİNE MÜRACAAT FORMU

İnşaatı başlamış, bitmekte veya bitmiş olan bina ve benzeri yerler için;

İşlem Türü  
Adı Soyadı  
Tc. Kimlik No
Ada Parsel No
İnşaat Adresi  
Yazışma Adresi
Telefon Numarası  
 
Resimdeki Yazı
Yukarıda belirtilen bilgiler dahilinde " KANAL VİZESİ , KANAL BAĞLANTI RUHSATI, KANAL KATILIM BEDELİ " almak istiyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim..