% 20,41

İhale Listesi
İhale Tarihi İhale Adı Kik Kayıt Numarası İhale Türü
22.01.2018 27 Kalem Malzeme Alımı 2017/702562 Mal Alımı
29.01.2018 Ankara İli Gölbaşı ilçesi TSW19 Depo Besleme Bölgesinde Su Kayıplarının Azaltılması Yapım İşi 2017/643920 Yapım