Aski Genel Müdürlüğü Güncel İhale İlanları


İlan Tarihi İhale Tarihi İhale Adı Kik Kayıt Numarası İhale Türü Detay
23.08.2019 17.09.2019 Muhtelif mahallelerde içmesuyu pompa istasyonları yapım işi 2019/398237 Yapım Detay
27.08.2019 17.09.2019 Güvenlik personeli giyim malzemeleri alımı 2019/407907 Mal Alımı Detay
28.08.2019 20.09.2019 193 (yüzdoksanüç) kalem laboratuvar kimyasalları alımı 2019/405946 Mal Alımı Detay
29.08.2019 23.09.2019 Anyonik esaslı polielektrolit alımı 2019/406217 Mal Alımı Detay
27.08.2019 26.09.2019 Su yönetimi ve merkezi scada sistemi elektrik otomasyon enstrümantasyon mal alımı 2019/404651 Mal Alımı Detay
29.08.2019 26.09.2019 Alüminyum sülfat alımı 2019/405943 Mal Alımı Detay
26.08.2019 1.10.2019 26 (yirmialtı) kalem 800 (sekizyüz) adet muhtelif derinkuyu dalgıç motopomp ve motor alımı 2019/382243 Mal Alımı Detay
4.09.2019 2.10.2019 Temelli içme suyu arıtma tesisi ikmali yapım işi 2019/389599 Yapım Detay
10.09.2019 3.10.2019 Çamur ızgarası (yerine montajlı-çalışır vaziyette) alımı 2019/426464 Mal Alımı Detay
11.09.2019 10.10.2019 Ankara ili içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu yönetimi master planı hizmet alımı işi 2019/434686 Danışmanlık Detay