Akyurt

Akyurt ve çevresinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü'nce yapılan kazı ve araştırmalarda elde edilen bulgulardan bölgenin Hitit çağından bu yana yerleşim alanı olduğu tespit edilmiştir. Eski Tunç Çağından 14. yüzyılın başlanna kadar Akyurt ilçesi ve çevresinin yerleşim, bölgesi olmasının en büyük etkenleri arasında, Ankara iline yakın olması ve mil taşlarından da anlaşılacağı üzere tarihi ipek Yolu üzerinde bulunmasıdır.

İki büyük Türk hükümdarı Timur ve Yıldırım Beyazıt arasında 1402 yılında yapılan Ankara Savaşı da bu yörede (Çubuk Abat Ovası) yapılmıştır. Tarihi 13. yüzyıla kadar uzanan ilçe 1990 yılına kadar Çubuk ilçesinin bir beldesiydi. 1971 yılında ilçenin Belediye teşkilatı kurulmuştur. Son olarak 20.05.1990 gün ve 20523 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3644 sayılı kanunla, Çubuk ilçesinden 15, Kalecik ilçesinden 5 adet köy bağlanarak ilçe haline getirilmiştir. Akyurt ilçesinin eski adı Ravhdır. Bu adın Rumcadan geldiği tahmin edilmekte ise de anlamı bilinmemektedir. İlçenin adı 1961 yılında AKYÜRT olarak değiştirilmiştir, ilçeye bağlı Balıkhisar köyüne 1 kilometre uzaklıkta, köyün kuzeydoğusunda, en çok 15 metre yükseklikte, 200x300 metre çapında, MÖ 3000 yılından itibaren yerleşime sahne olmuş, Eski Tunç Çağına ait büyük bir höyük bulunmuştur.

Bu bölge Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunca 1. derece sit alanı ilan edilmiştir. Elecik köyü Kızıleşik mevkiinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi arkeologlarınca 21-23 Eylül 1987 tarihinde yapılan Tümülüs kazısı sonucunda bulunan mezar odasında koku kalıplan, küpe ve bazı takı eşyaları ele geçmiştir.

Bilgiler:

Şehir Nüfusu : 29.403 kişi
Yüzölçümü : 364 (km²)
Nüfus Yoğunluğu : -
Rakım : 60 metre
Koordinatlar : 40°7'60¨N, 33°6'0¨E
Posta Kodu : 06750
Alan Kodu : 0312
İl Plaka Kodu : 06

Yönetim:

Ülke : Türkiye
Coğrafi Bölge : İç Anadolu Bölgesi
İl : Ankara
Kaymakam : Mustafa YİĞİT
Belediye Başkanı : Gültekin AYANTAŞ


İçerik Ankara Valiliği Web Sitesinden Alınmıştır.