Elmadağ

İlçenin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen tarih öncesi çağlara ait eserler, Elmadağ ve çevresinin tarihin bu ilk evrelerinde yaşayan uygarlıklara yurt olduğunu göstermektedir. Yapılan ön araştırmalara göre, yörede önce Frig ve Lidya uygarlıkları MÖ 547 yılına kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir. Daha sonra Perslerin eline geçen yöre MÖ 83 yılına kadar değişik kavimlerin yerleşim merkezi olmuş, bu tarihten sonra da Roma imparatorluğunun yönetimine girmiştir. 1071 yılında Selçuklu orduları ile Roma İmparatorluğu arasında yapılan Malazgirt Meydan Savaşından sonra Anadolu'ya girmeye başlayan Türkler, 1073 yılından sonra yöreye hâkim olmuşlar ve Anadolu'ya yapılan Haçlı Seferlerine karşı büyük bir cesaretle karşı koymuşlardır.

Hasanoğlan Beldesi : Deniz seviyesinden 1.200 metre yükseklikteki İdris Dağı'nın eteklerinde kurulan ilçenin eski adının Hasanoğlanı olduğu tarihi belgelerin incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Lalahan Beldesi : Günümüzden 300 sene öncesinden bu yana dağınık kesimlerde yayla düzeninde yaşayan insanlann Odabaşı köyünde bir araya gelmeleri ile bugünkü belde ortaya çıkmıştır. Beldenin kuzeyinden Ankara Kayseri demiryolunun geçmesi ve aynı yerde Hayvancılık Araştırma Enstitüsünün kurulması sonucu yerleşim birimi Lalahan'a kaydırılmış, adı geçen köyde ise 1520 hanelik bir nüfus kalmıştır. 1986 yılında Odabaşı Belediyesi olarak kurulan teşkilat da bu değişiklik sonucu adını Lalahan Belediyesi olarak değiştirmiştir. 

Yeşildere Beldesi: Ankara'nın 35 km. doğusunda, Ankara-Samsun karayolundan 7 km içerde, Elmadağ ilçesi ile Hasanoğlan beldesi arasında kurulmuş 2.700 kişi nüfuslu bir yerleşim birimidir. Tarihi İpek Yolu üzerinde kurulmuş olan belde 1970 yılında şimdiki bulunduğu yerine taşınmıştır. 

İlçenin ekonomik etkinlikleri arasında yer alan halıcılık, el dokuması kilim, heybe ve çanta yapımı, tarihi Selçuklulara kadar uzanan bir kültür birikimini yansıtır. Halıcılık daha çok Tekke, Akçaali köylerinde, kilim, heybe ve el dokuma çantalar ise Akçaali, Deliler, Hasanoğlan ve Kayadibi köylerinde varlığını koruyan kültür zenginliklerindendir.

 

BİLGİLER
Şehir Nüfusu    : 43.666 kişi
Yüzölçümü    : 573 km²
Nüfus Yoğunluğu    : -
Rakım    : 990 metre
Koordinatlar    : 40°13'3¨N, 31°55'16¨E
Posta Kodu    : 06780
Alan Kodu    : 0312
İl Plaka Kodu    : 06


YÖNETİM
Ülke    : Türkiye
Coğrafi Bölge    : İç Anadolu Bölgesi
İl    : Ankara
Kaymakam    : Resul KIR
Belediye Başkanı    : Gazi ŞAHİNİçerik Ankara Valiliği Web Sitesinden Alınmıştır.