Nallıhan

Ankara Uzun tarihi süresince, Hitit ve Frig uygarlıklarının, Bitinya Krallığı'nın, Pers İmparatorluğu'nun, Makedon Kralı Büyük İskender'in, Roma ve Bizans imparatorluklarının hâkimiyetinde kalmış, Müslüman Arapların İstanbul seferleri sırasında da iki defa Arap istilasına uğramıştır. 1071 yılında yapılan Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türklerin yönetimine giren kent, Haçlı Seferleri sırasında yeniden Bizanslıların eline geçmiştir. Daha sonra tekrar Türk hâkimiyetine giren bu topraklar önce Danışmentliler Beyliği'nin, daha sonra da Anadolu Selçuklu Devleti'nin topraklarına katılmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti'nin 1308 yılında yıkılmasını takiben Candaroğullan Beyliği'nin yönetimine girmiş, Orhan Bey zamanında ise Osmanlı Beyliği topraklarına katılmıştır. İlçe merkezi 1599 yılında vezir Nasuh Paşa'nın burada bir han yaptırmasıyla oluşmuş, adını da bu handan almıştır. 300 metrekarelik bir alanı kaplayan bu han günümüzde harap haldedir. İlçede bu han ile aynı tarihlerde yapılan cami ve hamam da bulunmaktadır.

Tarihi İpek Yolu Üzerindeki Hanlar: Nallıhan-Çayır-han ve Clluhan. Türbeler: Emremsultan köyünde, 13. yüzyılda yaşamış Yunus Emre'nin hocası Tap-tuk Emre Türbesi, Taptuk Emre'nin kızı Bacım Sultan Türbesi, Taptuk Emrenin müritlerinden olan Ömer Şeyh'in ve Şeyh Cafer Sadık'ın türbeleri, Horasan erlerinden Hasan Dede Türbesi yer alır.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü-ğü'nce Korunan Alanlar: Nallıhan Davutlar Kuş Cenneti, Hoşebe Mesire Yeri (Ardıç Ormanları), Anıt Ağaç (Kaba Ardıç), Yaban Koyunu Yerleştirme Sahası, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Asarlık Tepeler Tabiat Anıtı. Uyuzsuyu Şelalesi ve Soğukkuyu Şelalesi gibi su kaynaklarının yanı sıra Bozyaka Göleti, Çamalan Göleti ve Eymir Göleti gibi sulak alanları da kapsayan ilçedeki iki önemli akarsu Nallıhan ve Aladağ çaylarıdır. İlçenin dağları arasında Andız Dağı (1.420 m), Sarıçalı Dağı (1.740 m), Karakiriş Dağı (1.507 m) ve Sündiken dağı sayılabilir. Bu dağlar üzerinde An¬dız, Bozarmut, Beydili, Çalı, Sarsın ve Kozlu yaylatarı yer alır. 

İlçe aynı zamanda iğne Oyaları, Halı ve Kilim, Bez Dokumacılığı, Bindallı İşleri ve Tel Kırma gibi el sanatları alanında da adını duyurmuştur. Nallıhan'da her yıl Ağustos ayının son Pazar günü "Taptuk Emre'yi Anma Törenleri" düzenlenmektedir.

 

BİLGİLER    
Şehir Nüfusu    : 29.289 kişi
Yüzölçümü    : 1.967 km²
Nüfus Yoğunluğu    : -
Rakım    : 625 metre
Koordinatlar    : 40°11'1¨N, 31°21'2¨E
Posta Kodu    : 06920
Alan Kodu    : 0312
İl Plaka Kodu    : 06


YÖNETİM    
Ülke    : Türkiye
Coğrafi Bölge    : İç Anadolu Bölgesi
İl    : Ankara
Kaymakam    : İsmail Altan DEMİRAYAK
Belediye Başkanı    : İsmail ÖNTAŞİçerik Ankara Valiliği Web Sitesinden Alınmıştır.