Bono Servisi

Bu işlem Rüzgarlı, Ulus'taki merkezimizde yapılmaktadır.
 
Gerekli Belgeler
 
Aboneliği Kendi Adına Olanlar:

 Kimlik Aslı ve Fotokopisi 
 T.C. Kimlik No

Aboneliği Kendi Adına Olmayanlar:

Önce abone olmak şartıyla bono işlemleri düzenlenir.

Şirketler: 

İmza sirküleri 
Kaşe 
Şirket müdürü vekillerine, ASKİ Genel Müdürlüğü'ndeki borçları bonolandırmak için şirket adına "kambiyo senedi" vermeye yetki verilecektir.