İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi

İvedik İçme Suyu Artıma Tesisi, Avrupa' daki en büyük 10 içme suyu arıtma tesisi arasında yer almaktadır. Türkiye’nin en büyük içme suyu arıtma tesisi olan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi Ankara' nın içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını 2020 yılına kadar uzanan bir perspektif içinde karşılamak üzere inşa edilmiştir. Bu tesis 4 ünite olarak planlanmış olup, her bir ünitenin kapasitesi 564.000 m³/gün dür. 3 ünitesi yapılmış olan arıtma tesisinde günde 1.692.000 m³/gün su arıtılabilmektedir. İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi' nde 3 adet Kurtboğazı Barajı' ndan, 2 adet Çamlıdere Barajı’ndan ve 3 adet de Kesikköprü Barajı' ndan ana isale hattı bağlantısı mevcuttur. Tesisin kuruluş amacı, tamamen yüzeysel kaynaklardan karşılanan suyu modern teknolojinin sunduğu imkânlarla arıtmak ve memba suyu kalitesinde halkın kullanımına sunmaktır.

Tesiste arıtılan suyun kalitesi Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği ve Türkiye Standartlarının üzerindedir. Tesisin toplam su işleme kapasiteleri 1.692.000  m3 /gün’dür. Bazı birimler bu kapasitenin %20 fazlasını taşıyabilecek şekilde tasarlanmıştır. Tesisin mevcut kapasitesi 7 milyon kişiye hizmet vermektedir. Türkiye' nin en büyük arıtma tesisi olan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisleri Ankara' nın içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamaktadır. Tesiste, barajlardan alınan su modern teknoloji ile arıtılarak Ankaralıların kullanımına sunulmaktadır.

http://www.aski.gov.tr/Yukle/Resim/su_aritma/ivedikicme.jpg