Su ve Kanal katılım bedeli nedir? Neden dolayı alınır? Hukuki dayanakları nelerdir? Ne zaman alınmaya başlanmıştır?

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 87. ve 88. Maddeleri gereği bir programa göre yapılacak yeni; içme, kullanma, endüstri suyu ve kanalizasyon yatırımları ile mevcutların genişletilmesi (tevsi), iyileştirilmesi (ıslahı) amacıyla yapılan harcamalar ve istek üzerine ASKİ Genel Müdürlüğü'nce yapılacak işlerin toplam yatırım giderleri tesislerin hizmet edeceği saha dâhilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma payı alınır. Su ve kanal katılım payları 1981 yılından beri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa istinaden alınmaktadır.