Atıksu bedeli nedir? Neden dolayı alınır? Hukuki dayanakları nelerdir? Ne zamandan beri alınmaktadır?

Ankara ili sınırları içinde idaremize ait kanalizasyon hattının mevcut olduğu yerlerde şebeke hattını kullanan abonelerden alınan bedeldir. ASKİ Tarifeler Yönetmeliği 34. Maddeye göre her su abonesi tükettiği kadar suyu kirleteceğinden bunların uzaklaştırılması için atıksu bedeli ödemekle yükümlüdür. Bu bedel tüketilen suyun %50?sinden aşağı olamaz. Atıksu bedeli 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa istinaden 1987 yılından beri alınmaktadır. Karayalçın döneminde 1992 yılında tüketilen suyun %100?ü atıksu bedeli olarak alınmaktaydı. Günümüzde ise tüketilen suyun %50?si atıksu bedeli olarak alınmaktadır.