Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavına Katılacak Personel Listeleri

  Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik gereğince 2019 yılında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılacak personel listeleri