GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 2019 YILI FAALİYETLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Genel Müdürümüz Prof.Dr.Cumali KINACI başkanlığında; 
Genel Müdürlüğümüz üst yönetimi tarafından, tüm daire başkanlıklarının sunumları ile 2019 yılı faaliyetlerinin değerlendirmesi yapılmıştır. 5 gün süren değerlendirme toplantılarında Genel Müdürlüğümüzün 2019 yılında gerçekleştirdiği içmesuyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları imalatlarına yapılan harcamaların son 20 yılda en yüksek oranına bu yılda ulaştığı görülmüştür. 
Ayrıca İdaremizin 2020 yılında hedeflediği yatırımlar ile bu yatırımların gerçekleştirilmesinde yaşanabilecek eksikliklerin tespit ve tedarik edilmesi, kurum personelinin bilgi ve deneyim açısından proje yeterliliğinin değerlendirilmesi ve gerekli hallerde uygulanacak eğitimler gibi konu başlıkları görüşülmüştür. 
    

Haber Resimleri