Çubuk -2 ve Kavşakkaya Baraj Sistemi İçme Suyu Koruma Planı Hazırlama Ve Özel Hüküm Belirleme İhaleleri Yapıldı

Ankara’ya su temin eden önemli su kaynaklarından Çubuk -2 ve Kavşakkaya Baraj Sistemi İçme Suyu Koruma Planı Hazırlama ve Özel Hüküm Belirleme çalışmaları, yapılan ihalede yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. 

Genel Müdürümüz Prof. Dr. Cumali Kınacı imza töreninde yaptığı konuşmada, “içme suyu kalitesinin korunmasının su havzasından başladığını, her havzanın ayrı bir özellik gösterdiğini, kirletici yük ve cinslerinin her havzada farklı olduğunu, bu sebeple bütün su havzaları için aynı koruma hükümleri getirilmesinin uygun olmadığını, bu tür uygulamanın hem su kalitesini korumada yetersiz kaldığını, hem de havzada yaşayanlara bazen gereğinden fazla yük getirdiğini, bu sebeplerle her su kaynağı için ayrı ayrı koruma planı hazırlamaya başladıklarını”, söyledi. Yapılan bu projeler sayesinde hem su kaynaklarımız korunacak, hem de havzada yaşayanların mağdur olması önlenecektir.

Haber Resimleri