Çankaya İlçesi Atıksu Ve Yağmursuyu Hattı Çalışmaları

Genel Müdürlüğümüz tarafından Ankara ili sınırları içerisinde kanalizasyon talebi olan bölgelerin altyapı ihtiyacının giderilmesi amacıyla; alt yapısı acil yapılması gereken noktalar, yeni imara açılan yerler ve çok katlı bina yapımından doğacak alt yapı yetersizliği göz önünde bulundurularak planlamalar yapılmıştır. 

Bahar aylarında yoğun yağışlarla birlikte olası sel felaketlerinin önüne geçebilmek amacıyla taşkın sularının toplanabilmesi, yağmur suyu kolektör hatlarına bağlantıları sağlanarak kapalı mecraya alınması ve bertaraf edilmesi için Çankaya ilçesinde alt yapı imalatlarına başlanmıştır.

 Planlanan iş kapsamında 12.588 metre atıksu hattı ve 15.674 metre yağmursuyu hattı imalatı yapılmıştır.

Haber Resimleri