Aski Genel Müdürlüğü Fiziki Su Kayıplarını Azaltma Çalışmalarına Başladı

9 merkez ilçeyi kapsayan Ankara Metropolitan Alan’a günde 1.300.000 m3 mertebesinde su verilmektedir. Bu değeri günde 1.000.000 m3’ün altına düşürmeyi hedefleyen ASKİ Genel Müdürlüğü, fiziki su kayıplarını ve kaçak su kullanımını kontrol altına almak için çalışmalara başlamıştır. Bu maksatla ilk olarak Altındağ, Gölbaşı ve Çankaya ilçeleri pilot bölge olarak seçilmiştir. 

Fiziki su kaçaklarını önlemek için öncelikle su şebekesinde vanalarla su giriş çıkışları kontrol edilen izole alt bölgeler oluşturulmaktadır. Her bir alt bölgede, 24 saat süresince izole bölgenin seçilen noktalarında basınç ve debiler ölçülerek otomatik olarak kaydedilmektedir. Diğer taraftan geliştirilen hidrolik model ve akustik yöntemlerle şebeke hattı boyunca fiziki su kaçağı olan yerler tespit edilmekte ve buralara müdahale edilerek su kaçakları önlenmektedir. 

Bu çalışma ile içme suyu şebekesinin bilgisayar ortamında hidrolik modeli oluşturulacak ve bu hidrolik model sayesinde içme suyu şebekesinin davranışları ile abonelerin su tüketim alışkanlıkları belirlenerek abonelere ihtiyaç duyduğu zamanlarda ihtiyaca yetecek basınçta su temini sağlanacaktır. Yeni kurulacak bu sistem sayesinde içme suyu şebekesi, su tüketiminin az olduğu gece saatlerinde oluşan yüksek basınçtan korunarak su arızalarının oluşumu engellenecek ve şebekenin ekonomik ömrü uzatılacaktır. Oluşabilecek su arızaları, şebekenin sürekli izlenmesi neticesinde anında fark edilebilecek, sağlanan şebeke hakimiyeti sayesinde arızalara hızlı bir şekilde müdahale edilerek muhtemel su kayıpları en aza indirilecektir. 

Bu kapsamda Altındağ İlçesi su şebekesi incelenerek vanalar, boru hatları ve diğer teçhizatın yerleri belirlenmiş ve ilçe 24 izole alt bölgeye ayrılmıştır. İlk olarak Aydınlıkevler Mahallesi’nde planlı bir çalışma başlatılmıştır. Mahallenin içme suyu şebekesi iki ayrı izole alt bölgeye ayrılarak içme suyu şebekesine ait toplam 75 adet vana bulunmuş, vanalarla birlikte içme suyu şebekesinin tamamı ülke kot koordinat sistemine uygun olarak coğrafi bilgi sistemlerinde konumlandırılmş ve kayıt altına alınmıştır. Aydınlıkevler Mahallesinin şebekesine verilen su miktarı ile aboneler tarafından tüketilen su miktarları, yapılan hassas ölçümlerle 24 saat esasına dayalı izlenmiş, abone su tüketim profilleri ile basınç yönetimi için bölgenin topografik haritası çıkarılarak hidrolik modellemeye esas veriler elde edilmiş ve hidrolik model çalışmasına başlanmıştır. Yapılan bu çalışma ile yol yüzeyine çıkmadan yer altında kanalizasyona karışan toplam 15 adet su arızası bulunarak onarımları sağlanmıştır. Bu onarımlar sayesinde 46 l/s olan gece debisi 11 l/s değerine düşürülerek saniyede 35 litre su tasarrufu sağlanmıştır. Bu değer 20.000 civarında insanın su tüketimine eşdeğerdir. Diğer taraftan sadece bu arızalardan sızan ve boşa akan kayıp kaçak su maliyeti, Aydınlıkevler mahallesinin su şebekesi yönetimi için yapılan yatırımın maliyetinin tamamını karşılamış olup aynı zamanda şebeke yönetimi yapılması planlanan diğer mahallelere de fazladan kaynak sağlamıştır. 

Benzer çalışma ve onarımlar Ankara’nın merkez ilçelerinde 4 yıl ve diğer ilçelerde ise 5 yıl içinde tamamlanacaktır. Böylece şebekeye verilen su miktarının günde 1.000.000 m3 değerinin altına düşürülmesi sağlanacak ve yılda en az 110 milyon m3 su tasarrufu sağlanacaktır. Konut tarifesine göre bu suyun değeri 600 milyon TL’nin üzerindedir.

Haber Resimleri