% 30,75

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ATIKSU KONTROL VE RUHSAT DENETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BAĞLANTI KALİTE KONTROL RUHSATI ONLİNE MÜRACAAT FORMU

 

İŞLETMENİN/KURULUŞUN

Evrak Numarası:
Adı  
Adresi  
Faaliyet Alanı  
Vergi No  
 

RESMİ TEMASLARDA KURULUŞU TEMSİL İLE YETKİLİ ŞAHSIN

 
Adı Soyadı  
TC Kimlik No  
Ünvanı  
İş Tel No  
Cep Tel No  
Açıklama  
Resimdeki Yazı
Yukarıda belirtilen bilgiler dahilinde 'Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı/Bağlantı Durum Belgesi' almak İstiyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim.