Endüstriyel faaliyette bulunan Kuruluş/İşletmeler Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı müracaatı öncesi “Süreç Şeması”nı incelemeleri işlemlerin daha hızlı yürütülmesine yardımcı olacaktır. “Başvuru Formu”nun doldurularak her sayfasının imzalanıp kaşelenmesi gerekmektedir. “İstenilen Belgeler” hazırlanarak denetime gelecek olan ASKİ Genel Müdürlüğü Teknik Personeline dosya içerisinde teslim edilecektir.


EK FORMLAR


KURULUŞ/ İŞLETMELERDEN İSTENİLEN BELGELER

o Firma yetkilisinin nüfus cüzdan fotokopisi
o Dilekçe
o Başvuru formunun her sayfasını doldurup kaşeleyip imzalayınız
o Yaptığınız ise ya da üretime ait is akış semasını
o Atık su arıtma tesisiniz varsa ASKİ onaylı projesi
o İsyeri açma ruhsatı (GSM) fotokopisi
o Kapasite raporu fotokopisi
o Su faturası fotokopisi
o Sıvı yağ ve tehlikeli atık sularınız varsa bu atık suları toplayan lisanslı kuruluş ile yapılan protokol ve toplama dekontları fotokopisi
o Endüstriyel atık suyunu fosseptik tank da depolayan ve sonrasında vidanjör ile ASKİ kanalizasyon şebekesine desarj eden isletmeler ASKİ Gen. Müd. onaylı sızdırmaz depo projesi sunacaklardır.

Yukarıda belirtilen evrakları denetim için gelecek olan ASKİ Genel Müdürlüğü
Teknik personeline dosya içerisinde teslim ediniz.

SORULARINIZ İÇİN:
ASKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Kontrol Ve Ruhsat Denetimi Dairesi Başkanlığı - Atıksu Ruhsatlandırma Şube Müdürlüğü

Adres: İvedik Mahallesi ASKİ spor Salonu Yanı 1502/1 Sok. No:12 Yenimahalle
Tel : 0312 396 43 75
Faks : 0312 396 43 73