ASKİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ (A.Y.B.İ.S)

ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ

Vizyonumuz

-   ASKİ’ yi son teknolojiler ile dünya standartlarına taşımak.

-     Kaçak ve kayıpları en aza indirmek.

-     Arıza müdahalelerini en verimli hale getirmek

-     Yapılan yatırımlar ve hizmetler için bilgi sistemini kullanmak.

-     Diğer kurumlarla entegrasyon yaparak tüm işlemlerin tek bir portal üzerinden yürütülmesini sağlamak.

 

Mevcut Proje Amaçları

-     ASKİ Abone verilerinin düzenlenmesi ve abonelerin harita üzerine işlenmesi, veritabanı oluşturulması.

-     Eksik abone bilgileri ışığında abone eşleşme oranlarının belirlenmesi.

-     Şebekenin güncellenmesi için ara yüzlerin yenilenmesi.

-     Sahadan güncellenecek bilgiler için altyapının oluşturulması

-     WEB ve Masaüstü Uygulamalarının Geliştirilmesi

-     TAKBİS/İmar Bilgileri/Saha veri Toplama/Halihazır,Ortofoto Entegrasyonunun sağlanması

-     Yeni rapor ve analizlerin geliştirilmesi

Kapsam 

 


Uygulama Özellikleri / Entegrasyonlarımız

-     Sistem canlı veritabanı üzerinde  çok kullanıcılı bir yapıya sahiptir.

-     Diğer sistemlerle entegre çalışarak canlı ve güncel bilgiyi CBS ile birlikte sunabilmektedir.

 

Web Uygulaması

 

Masaüstü Uygulaması

 ŞEBEKE ENTEGRASYONU

 

 

 

ABONE ENTEGRASYONU

-     Abone adresleri UAVT standartlarına göre düzenlenmiş ve harita üzerine işlenmiştir.

 

 

TAKBİS ENTEGRASYONU

-     Parsel Sorgulama

-     Mülkiyet Bilgisi Sorgulama

-     TC ile Parsel sorgulama

-     Haritadan seçerek

parsel sorgulama

-     Kapalı alan çizerek

   parsel sorgulama

 

 

 

 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENTEGRASYONU

-     İMAR PLANLARI ENTEGRASYONU

 

-     2013 YILINA AİT ORTOFOTO ENTEGRASYONU

 

 

Hedeflerimiz

SAHA ÇALIŞMASI

-     Saha ekiplerince toplanan bilgiler dahilinde tüm Ankara genelinde ortalama %50 olan abone adres eşleşme oranını %100’ e çıkarmak.

-     Sahadan çalışması sonucunda tüm Ankara’ nın bina envanterinin çıkartılması (bina tipi, daire/işyeri sayısı, kat bilgisi vb.)

-     Eksik sayaç bilgilerinin elde edilmesi

-     Kaçak ve usulsüz  kullanım bilgilerinin çıkartılması.

ŞEBEKE BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ

-     Eksik şebeke verilerinin tüm arşivler taranarak tamamlanması.

-     Mevcut çizimlerdeki eksik bilgilerin (imal tarihi, malzeme cinsi mütahhit,eksik çap , bilgileri vb.) girilmesi

 

 

Kazançlarımız

-     Altyapı ve güncel numarataj bilgisine ait altlık haritayı başta Büyükşehir birimleri olmak üzere diğer Kurum ve Kuruluşlarında yararlanabileceği bir sistem haline getirilecektir.

-     Abonelere ait adres verileri UAVT standartlarına göre düzenlenip harita üzerine işlenecek ve tüm aboneler tek bir harita üzerinden görülebilecek.

-     Bakım, onarım ve kesintilerden etkilenecek aboneler bilgilendirebilecek.

-     Şebekelerin ne zaman yapıldığı, ne zaman yenilenmesi gerektiği bilgisine ulaşılabilecek,

-     Abonelere ait bilgiler ile, hangi bölgelere ne kadar su verildiği ve ne kadarının faturalandığı bilgisine ulaşılabilecek,

-     Şebekelerin etkin kullanımı sayesinde yatırım ve dağıtım planlarında faydalar sağlayabilecektir.

-     Şebeke hakimiyeti en üst seviyeye çıkartılarak kaçak ve kayıp oranlarını en az indirebilmesi sağlanacaktır.