Fiziki Kaçak Su (FKS) Birimi

ŞEBEKE BİLGİ MERKEZİ
Fiziki Kaçak Su (FKS) Birimi
FKS NEDİR?
 
Şehir şebekesinde noktası belli olmayan yeraltında gözle görülemeyen su arızalarının tespit edilerek su kaybının minimum seviyeye indirilmesi kapsamında arazi ve ofis paralel yürütülen çalışmaların tamamıdır.
 
Çalışma Sistemi;
 
Akustik Dinleme Sistemi
Korelasyon sistemi
Data Logger Sistemi
Debi Ölçümü
Basınç Ölçümü

Kullanılan Ekipmanlar

Akustik Dedektörler
 
Data Loger (Alan tarama)
 
Korelatör (İki verici arasında arıza tespiti)
 
Manometre
 
Debimetre
 
Fiziki Kaçak Su Arızaları
Mevcut boru hatları zamanla deformasyona uğramaktadırlar. Bu deformasyonlar sonucu boruların üzerinde oluşan deliklerin genel ebat dağılımı şu şekildedir;
% 50' sinin 10mm,
% 20' sinin 15mm,
% 20' sinin ¾ inç (19mm),
%10' unun 1 ¼ inç (32mm),

Bu arızaların tespit edilmesinde yukarıda gösterilen cihazlar kullanılmakta ve yüksek  oranlarda başarı elde edilmektedir.
Zamanla oluşan deformasyon haricinde, müteahhit firmaların zaman zaman kullandıkları kalitesiz malzemelerin de kaçak su oluşumuna etkisi büyüktür.Yeni yapılacak veya tadil edilecek hatlarda kaliteli malzeme kullanılmasına azami gayret gösterilmelidir.
 
 
Şebeke Modelleme Birimi
 
Müdürlüğümüz kapsamında bulunan Şebeke Modelleme Birimimiz, Hidrolik Komisyon bünyesinde sürdürülen çalışmalar vasıtasıyla Ankara' nın Kuzey basınç bölgelerinden N8,N7,N6,N5,N4 ve N3 zonlarında Ankara su dağıtım şebekesine hakim olmaya, şebekenin iyileştirilmesi için yapılabilecek çalışmaları ve hidrolik modeller yardımıyla sistemin optimum çalışmasını sağlayacak durumları belirlemeye yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak şebekedeki su kayıplarını en aza indirmek ve ayrıca şebekenin olabilecek en az pompa gücüyle çalıştırılarak en az enerjiyle en yüksek verimde suyu kullanıcılara ulaştırılması sağlanmaya çalışılmaktadır.
 
SCADA Birimi
 
SCADA terimi Supervisory Control and Data Acquisition kelimelerinin ilk harflerinden meydana gelen bir kısaltmadır, yani Kapsamlı ve Entegre bir Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi anlamına gelmektedir. Kısaca görevi denetleme, yönetim ve veri toplamaktır. Ankara?nın birçok stratejik yerine inşa edilmiş depo ve pompa istasyonlarında Scada sistemi ile elde edilen verilerin çok önemli işlevleri vardır. Bu veriler altyapı sistemimiz hakkında birçok bilgiyi, örneğin sistemimize ait normal ve sıradışı durumlarda çalışma şekillerini belirlemek için gerekli bilgileri barındırmaktadır. Bu sayede daha önceki gözlemler sonucunda toplanmış verilerle yeni oluşabilecek anormal durumlar veya sorunlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olunmakta ve bu durumlara daha hızlı bir şekilde müdahale edilebilmektedir. Bunun sonucu olarak, oluşan arızalar  su kesintilerine çok daha kısa sürede müdahale edilmekte  arıza oluşmasının etken faktörlerinin de önüne geçilmektedir.