Aski Genel Müdürlüğü İhale İlanları

Güncel İlanlar

İlan Tarihi İhale Tarihi İhale Adı Kik Kayıt Numarası İhale Türü Detay
5.10.2018 23.10.2018 Kurumsal varlık yönetimi için boşluk analizi 2018/482723 Hizmet Alımı Detay
5.10.2018 24.10.2018 Hidrolik modelleme oluşturulması 2018/483561 Hizmet Alımı Detay
12.10.2018 25.10.2018 Anyonik ve katyonik esaslı polielektrolit alımı 2018/471927 Mal Alımı Detay
28.09.2018 25.10.2018 Mamak su ve kanalizasyon müdürlüğü görev sahası içerisinde yapılan içmesuyu ve kanalizasyon hatlarının arıza ,yenileme, yeni imalat, temizlik yapım işi 2018/468594 Detay
28.09.2018 26.10.2018 Gölbaşı su ve kanalizasyon müdürlüğü haymana,bala,şereflikoçhisar ve evren işletme sorumlulukları görev sahası içerisinde yapılan içmesuyu ve kanalizasyon hatlarının arıza, yenileme, yeni imalat, temizlik yapım işi 2018/457950 Yapım Detay
28.09.2018 30.10.2018 İş güvenliği ve iş elbisesi malzeme alım işi 2018/475276 Mal Alımı Detay
22.10.2018 31.10.2018 Jeneratör bakım-onarım ve sarf malzeme temini hizmet alımı 2018/516595 Hizmet Alımı Detay
12.10.2018 6.11.2018 “ankara ili yenimahalle ilçesi ergazi atıksu ve yağmursuyu kollektör, a yahyalar, macun mahalleleri ve abdulhalik renda kesimi ile ayaş ilçesi oltan, gökler, ortabereket, tekke ve ulupınar mahalleleri kanalizasyon şebeke hatları yapım işi” 2018 / 503145 Yapım Detay
16.10.2018 7.11.2018 400 ton sodyum hidroksit alımı 2018/504973 Mal Alımı Detay
15.10.2018 8.11.2018 Yatay milli pompa ve elektrik motoru (montaj dahil çalışır vaziyette) 2018/467990 Mal Alımı Detay
12.10.2018 19.11.2018 2500 ton demir ııı klorür alımı 2018/503772 Mal Alımı Detay
19.10.2018 20.11.2018 Muhtelif çapta 9 kalem su sayacı 2018/518630 Mal Alımı Detay