Yeni Su Aboneliği (İlk Abonelik)

Gerekli Belgeler

İskânlı Konut Aboneliği

- İskân Ruhsatı (Yapı Kullanım İzin Belgesi) - Kanal Vizesi
- Kimlik Belgesi (Nüfus cüzdanı veya ehliyet)
- Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi veya DASK poliçe numarası
- Tapu fotokopisi
- Kira kontrat fotokopisi (Kiracı ise)

İskânlı İşyeri Aboneliği

- İskân Ruhsatı (Yapı kullanım izin belgesi)
- Kanal Vizesi
- Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet)
- Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi veya DASK poliçe numarası
- Tapu fotokopisi
- Kira kontrat fotokopisi (Kiracı ise)
- Vergi Levhası
- Anonim ve Limited Şirketler İçin İmza Sirküsü ve Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

Not: Tamamen işyeri olan yerler (Plazalar, OSB, İşhanı) için Dask gerekli değildir.

- İlk su aboneliği için başvuracak abonelerimiz, bulundukları İlçedeki Abone İşleri Servislerine başvurmaları gerekmektedir.

Geçici (İskânsız) Konut Aboneliği

Yapı Ruhsatı alınmış ancak Yapı Kullanım İzin Belgesi bulunmayan 31.12.2021 tarihinden önce inşaa edilmiş yapılar için;

- Kanal Vizesi
- Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet)
- Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi veya DASK poliçe numarası
- Tapu fotokopisi - Kira kontrat fotokopisi (Kiracı ise)
- Abone olunacak adrese ait telefon, doğalgaz, elektrik abonelik sözleşmelerinden herhangi bir tanesi

Geçici (İskânsız) Konut Aboneliği

Yapı Ruhsatı alınmış ancak Yapı Kullanım İzin Belgesi bulunmayan 31.12.2021 tarihinden sonra inşaa edilmiş yapılar için;

- Tarifeler Yönetmeliğimizin 8. maddesi (f) fıkrası 1. alt bendi uyarınca geçici abonelik için İş Bitirme Tutanağı ve Kanal Vizesi
- Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet)
- Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi veya DASK poliçe numarası
- Tapu fotokopisi - Kira kontrat fotokopisi (Kiracı ise)
- Abone olunacak adrese ait telefon, doğalgaz, elektrik abonelik sözleşmelerinden herhangi bir tanesi

Geçici (İskânsız) İşyeri Aboneliği

Yapı Ruhsatı alınmış ancak Yapı Kullanım İzin Belgesi bulunmayan 31.12.2021 tarihinden önce inşaa edilmiş yapılar için;

- Kanal Vizesi
- Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet)
- Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi veya DASK poliçe numarası
- Tapu fotokopisi
- Kira kontrat fotokopisi (Kiracı ise)
- Vergi Levhası

- Abone olunacak adrese ait telefon, doğalgaz, elektrik abonelik sözleşmelerinden herhangi bir tanesi - Anonim ve Limited Şirketler İçin İmza Sirküsü ve Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

Not: Tamamen işyeri olan yerler (Plazalar, OSB, İşhanı) için Dask gerekli değildir.

- İlk su aboneliği için başvuracak abonelerimiz, bulundukları İlçedeki Abone İşleri Servislerine başvurmaları gerekmektedir.

Geçici (İskânsız) İşyeri Aboneliği

Yapı Ruhsatı alınmış ancak Yapı Kullanım İzin Belgesi bulunmayan 31.12.2021 tarihinden sonra inşaa edilmiş yapılar için;

- Tarifeler Yönetmeliğimizin 8. maddesi (f) fıkrası 1. alt bendi uyarınca geçici abonelik için İş Bitirme Tutanağı ve Kanal Vizesi
- Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet)
- Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi veya DASK poliçe numarası
- Tapu fotokopisi
- Kira kontrat fotokopisi (Kiracı ise)
- Vergi Levhası

- Abone olunacak adrese ait telefon, doğalgaz, elektrik abonelik sözleşmelerinden herhangi bir tanesi - Anonim ve Limited Şirketler İçin İmza Sirküsü ve Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

Not: Tamamen işyeri olan yerler (Plazalar, OSB, İşhanı) için Dask gerekli değildir.

- İlk su aboneliği için başvuracak abonelerimiz, bulundukları İlçedeki Abone İşleri Servislerine başvurmaları gerekmektedir.

Bahçe Suyu Aboneliği

- Bahçe Numarataj Belgesi fotokopisi
- Tapu Fotokopisi
- Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet)
- İmar Durum Belgesi (Arsa Çap Fotokopisi)
- Bahçe içerisinde yapı bulunmaması gerekmektedir

Not: İmarsız yerlere bahçe aboneliği yapılamamaktadır

İnşaat Aboneliği

- Yapı Ruhsatı fotokopisi
- Onaylı Sıhhi Tesisat Projesi fotokopisi
- İmar Durum Belgesi (Arsa Çap Fotokopisi)
- Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet)
- Numarataj Belgesi fotokopisi
- Hafriyat Döküm Belgesi fotokopisi
- Kanal Katılım Makbuzu fotokopisi
- Şirket ise imza sirküsü fotokopisi
- Yıkılan yapı var ise abone numaraları ve iptal raporları


Gecekondu Aboneliği

Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanım İzin Belgesi bulunmayan 31.12.2021 tarihinden önce inşaa edilmiş yapılarda;

- Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet)
- Tapu fotokopisi
- Numarataj Belgesi fotokopisi
- İmarlı ise İmar Durum Belgesi (Arsa Çap Fotokopisi)

- İmarsız ise Aplikasyon

- Abone olunacak adrese ait 31.12.2021 tarihinden önce düzenlenmiş telefon, doğalgaz, elektrik abonelik sözleşmelerinden herhangi bir tanesi veya ilgili Belediye’sinden yapının 31.12.2021 tarihinden önce inşaa edildiğine dair belge

Not: Bu kapsamda, ilgili belediyeden su kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde abonelik iptal edileceğinden, su bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez.

Resmi Kurum

Resmi abone değişikliği;

- Yetki Belgesi
- İlgili Kurumdan resmi talep yazısı;
- Abone numarası