Abonelik İşlemlerinde Zorunlu Deprem Sigortası

18.05.2012 tarih ve 28296 sayılı Resmi Gazetede Afet Sigortaları Kanunu yayımlanmış olup, adı geçen Kanunun 11. Maddesinin 3. Fıkrasında “ Zorunlu deprem sigortasının kapsamına giren binalar ve bağımsız bölümlerle ilgili olarak yaptırılan su ve elektrik abonelik işlemlerinde zorunlu deprem sigortasının varlığı ilgili kuruluşça kontrol edilir. Bu kontrol gerektiği halde, kurum tarafından elektronik ortamda sağlanan bilgi ve olanaklar ile yapılabilir” denilmektedir. Kurumuzda, 18 Ağustos 2012 tarihinden itibaren, abone değişikliği, sayaç ayrımı ve gecekondu ( konut, işyeri ) abonelikleri yaptıracak vatandaşlarımıza önemle duyurulur.