Abone Değişikliği ve Hesap Kesme işlemleri

 Konut Aboneliği

- Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet)
- Abone No (eski faturalardan öğrenilebilir)
- Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi veya DASK poliçe numarası
- Tapu fotokopisi
- Kira kontrat fotokopisi (Kiracı ise)
- İşyerinden Konuta Dönüşecek Abonelik İçin Nüfus Müdürlüğünden Adres Beyanı

İşyeri Aboneliği

- Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet)
- Abone No (eski faturalardan öğrenilebilir)
- Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi veya DASK poliçe numarası
- Tapu fotokopisi
- Kira kontrat fotokopisi (Kiracı ise)
- Vergi Levhası fotokopisi
- Anonim ve Limited Şirketler İçin İmza Sirküsü ve Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

Not: Tamamen işyeri olan yerler (Plazalar, OSB, İşhanı) için Dask gerekli değildir.

Apartman Yönetimi Aboneliği

- Karar Defterinin Ön Yüz Fotokopisi
- Karar defterine alınan karar sayfasının fotokopisi
- Yöneticinin Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet)
- Yönetici Kaşesi

Not: Abone değişikliği işlemleri;

ASKİ Genel Müdürlük, Çankaya Bölge, Yenimahalle Bölge, Keçiören Bölge, Sincan Bölge, Gölbaşı Bölge, Etimesgut Bölge, Akyurt Bölge, Kalecik Bölge, Pursaklar Bölge, Çubuk Bölge, Kahramankazan Bölge, Elmadağ Bölge, Mamak Boğaziçi Bölge, Mamak Dikimevi (Abone ve tahsilat birimi), Altındağ Bölge, Güdül (Abone ve tahsilat birimi), Çayırhan (Abone ve tahsilat birimi), Beypazarı (Abone ve tahsilat birimi), Evren (Abone ve tahsilat birimi), Haymana (Abone ve tahsilat birimi), Şereflikoçhisar (Abone ve tahsilat birimi), Temelli (Abone ve tahsilat birimi), Nallıhan (Abone ve tahsilat birimi), Çamlıdere (Abone ve tahsilat birimi), Ayaş (Abone ve tahsilat birimi), Polatlı (Abone ve tahsilat birimi), Kızılcahamam (Abone ve tahsilat birimi) ve Bala (Abone ve tahsilat birimi) ' de yapılmaktadır.

İNŞAAT HESAP KESME İŞLEMLERİ:

- İnşaatın bitirilerek oturuma hazır hale gelmesi durumunda inşaat hesap kesme işlemi için ;
- Yapı Kullanım İzin Belgesi veya,

05.07.2022 tarihli ve 3187 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanarak yürürlüğe giren 01.07.2022 Tarih ve 7417 Sayılı kanun gereği;

1. 31.12.2021 tarihinden önce inşaa edilmiş yapılarda Yapı Ruhsatı ve Kanal Vizesi
2. 31.12.2021 tarihinden sonra inşaa edilmiş yapılarda Tarifeler Yönetmeliğimizin 8. maddesi (f) fıkrası 1. alt bendi uyarınca geçici abonelik için İş Bitirme Tutanağı ve Kanal Vizesi

 

TAHLİYE İŞLEMLERİ: -Abonelerin ikamet ettikleri ya da faaliyette bulundukları konut veya işyerini boşaltmaları durumunda tahliye işlemi yapılmaktadır.

-Tahliye işlemi için abonelerin su sayaç numarası, son sayaç endeksini gösterir şekilde su sayacının fotoğrafı, güvence makbuzunun aslı ve kimlik belgeleri ile şahsen başvurmaları gerekmektedir. Şirket adına abonelik ise imza sirküleri ve yetki belgesi istenilmektedir.

ÖĞRENCİ İNDİRİMİ İŞLEMLERİ:

- Öğrencinin ve anne, babanın ikametgahı
- Öğrenim Belgesi
- SGK’dan yazı (sigortalı işte çalışmadığına dair)
- 4 yıllık lisans programında okuduğunu belgeleyen ve (normal eğitim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla)

ENGELLİ ABONELİK İŞLEMLERİ:

- En az % 40 ve üzeri sağlık kurulu raporu
- Mevcut abonelik engelli raporu bulunan kişi adına olmalıdır
- Adres beyanının abone olunan adres ile aynı olması gerekmektedir.
- Vasi Kararı fotokopisi

18 YAŞ ALTI ENGELLİ ABONELİK İŞLEMLERİ:

- En az % 40 ve üzeri sağlık kurulu raporu (Çözger Raporu)
- Mevcut abonelik engelli kişinin anne ya da babası adına olmalıdır
- Adres beyanının abone olunan adres ile aynı olması gerekmektedir.
- Vasi Kararı fotokopisi

SOSYAL YARDIM ABONELİK İŞLEMLERİ:

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan Sosyal yardım alınması şartı ile;
- Mevcut abonelik sosyal yardımdan yararlanan kişinin adına olmalıdır
- Adres beyanının abone olunan adres ile aynı olması gerekmektedir.