Sıkça Sorulan Sorular

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 87. ve 88. Maddeleri gereği bir programa göre yapılacak yeni; içme, kullanma, endüstri suyu ve kanalizasyon yatırımları ile mevcutların genişletilmesi (tevsi), iyileştirilmesi (ıslahı) amacıyla yapılan harcamalar ve istek üzerine ASKİ Genel Müdürlüğü'nce yapılacak işlerin toplam yatırım giderleri tesislerin hizmet edeceği saha dâhilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma payı alınır. Su ve kanal katılım payları 1981 yılından beri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa istinaden alınmaktadır.

ASKİ Tarifeler Yönetmeliği 44. Maddeye göre abonelik sözleşmesi imzalayan her aboneden bir tahakkuk dönemindeki su tüketim bedelini karşılayacak kadar güvence bedeli (teminat) alınır. Kartlı sayaç abonelerinden 04.06.2008 tarih ve 150 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden güvence bedeli alınmamaktadır.

Ankara ili sınırları içinde idaremize ait kanalizasyon hattının mevcut olduğu yerlerde şebeke hattını kullanan abonelerden alınan bedeldir. 

ASKİ Tarifeler Yönetmeliği 34. Maddeye göre her su abonesi tükettiği kadar suyu kirleteceğinden bunların uzaklaştırılması için atık su bedeli ödemekle yükümlüdür.

 Bu bedel tüketilen suyun %50 sinden aşağı olamaz. Atık su bedeli 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa istinaden 1987 yılından beri alınmaktadır. 

1992 yılında tüketilen suyun %100' ü atık su bedeli olarak alınmaktaydı. Günümüzde ise tüketilen suyun %50' si atık su bedeli olarak alınmaktadır.

Kademeli su tüketiminde fatura okunma süresinin uzatılması suretiyle tüketim miktarının zamlı kademelere denk gelecek şekilde artırıldığı, bu şekilde abonelerden daha yüksek tutarlarda tahsilat yapıldığı şekilde bir algı oluştuğu görülmektedir.

Bilindiği üzere konut abonelerinde kademeli tüketime göre faturalandırma uygulamasına Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu karar doğrultusunda 1 Ağustos 2021 tarihi itibariyle başlanmıştır.

Faturalandırmaya ilişkin sayaç okuma gün sayısının uzamasının birim fiyat uygulamasına bir etkisi yoktur.

Faturalandırma yapılırken ilk ve son okuma tarihi arasında geçen sürede tüketilen su miktarı gün bazında hesaplanmaktadır.

Hesaplamalarda birinci kademe tarifesinde her gün için 0,5 m³ tüketim esas alınmaktadır. Diğer kademeler de bu yönteme benzer şekilde hesaplanmaktadır.