ASKİ ABONE BİLGİ VE YÖNETİM SİSTEMİNİ YENİLİYOR

Abone Bilgi ve Yönetim Sistemi (ABYS), müşterisi veya abonesi olan tüm kurum ve kuruluşlarda kullanılan en temel, yani omurga yazılımlar olarak bilinmektedir. Bir abonenin aboneliğinin başvurusundan başlayarak abonelik sonlandırmasına kadar tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilip verilerin tutulduğu yazılımlardır. 

Kurum içerisindeki abonelik işlemleri, banka işlemleri, kaçak su, sayaç sökme takma, sayaç okuma, faturalandırma, tahsilat, stok, muhasebe, hukuk, e-devlet, MERNİS vb. birçok işlem ABYS sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

20 yıldan fazla süredir kullanılan Portal ve Abone yazılımlarında yıldan yıla karmaşıklaşan veritabanı tabloları, her portal modülü için oluşturulan kişiye özel veritabanı yöntemleri ve kurumun yıllar öncesindeki ihtiyaçları ile günümüz ihtiyaçlarının büyük farklılıklar bulunması nedeniyle mevcut portal ve abone yazılımlarını yenileme ihtiyacı duyulmuştur.

Kısa süre önce Açık İhale usulü ile ihale edilen Web Tabanlı Abone Bilgi ve Yönetim Sistemi yazılımı, beraberinde kurumumuza ve abonelerimize birçok yenilik ve kolaylık sağlayacaktır. Bunlardan bazılarını şu şekilde özetleyebiliriz;

Platform tamamıyla açık kaynaklı kod ve araçlarla geliştirilmiş %100 web uygulaması olacaktır.
Kurum içi diğer tüm programlarla tam uyumlu çalışma özelliği ve optimize edilmiş database yapısı ile veri tekrarının oluşmadığı, tahakkuk ve tahsilat verilerinin otomatik muhasebeleştiği Yeni Nesil bir yönetim sistemi yazılımı olacaktır.
Tüm entegrasyonlar sayesinde kurumumuzun e-Devlet üzerinden verdiği hizmet sayısı artacak, vatandaşlarımıza verilen mobil ve online hizmetler daha verimli hale gelecektir.
Yenilikçi yapısı ile bilgiyi hızlı, aracısız ve ekonomik olarak vatandaşların yararına dönüştürmemize yardımcı olacaktır.
Bütünleşik ve birlikte çalışabilir yapısı ile işlerimizde zaman ve personel tasarrufu sağlayacak, bu sayede ofis ve saha işlerindeki operasyonel maliyetleri düşürüp vatandaş memnuniyetini arttıracaktır.
Klasik iletişim ve iş yapma alışkanlıklarını evrensel teknolojiler ve araçlar kullanarak değiştirecek, kurumsal hafızayı güçlendirip, tüm iş ve iş ile ilgili iletişim sürecini kayıt altına almayı sağlayacaktır.
Anlık verilerin doğru işlenmesi sonucunda, hızlı kararlar alıp etkin çözümler üretilecektir.
Diğer kurumlar ile web servisi üzerinden doğru bilgiye güvenli ve hızlı ulaşılıp, kurum zaman kazanacak, işletme maliyetleri düşecektir.
Doğru ve etkin kullanıcı yönetimi ile kullanıcı ve kayıt geçmişini güvenli bir şekilde kontrol altında tutulacaktır.
İnsan odaklı yapısı sayesinde, kurumun ve hizmet verdiği kişilerin işlemlerini hızlı ve kolay yapmasını sağlayacak, vatandaş memnuniyetini ön planda tutacaktır.
Süreç yönetimi sayesinde işler, kurum çalışanlarına homojen yapıda dağıtılacak, personel performansı artacaktır.
Kurum ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen İş Zekâsı ile veri madenciliği yapılıp, esnek raporlamaya olanak sağlanacaktır.
İdaremizde tahakkuk ettirilen tüm faturalar tek bir merkezde takip edilebilecek, maliyet hesabı ve gereklilik analizleri gerçekleştirilebilecektir.

Yeni yazılımın devreye alınması için öngörülen süre en fazla 24 ay olup, bu süreden daha önce tamamlanması için yoğun çaba gösterilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.