Polatlı Atıksu Arıtma Tesisi

Polatlı İlçesi sınırları içerisinde yer alan Atıksu Arıtma Tesisi, 2014 yılı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Yatırımları Dairesi Başkanlığı tarafından ihale edilmiş olup, VA TECH WABAG GmbH & ECETAŞ İnş. San. Tic. A.Ş. Konsorsiyumu yükleniminde imalatı tamamlanmıştır. 

ASKİ Genel Müdürlüğü ve Çevre Bakanlığı Avrupa Yatırımları Dairesi Başkanlığı tarafından IPA-1 kapsamında ihale edilen işin kontrollüğü Genel Müdürlüğümüz Yapı Denetim personeli ve Müşavir firma SAFEGE-TÜMAŞ Konsorsiyumu tarafından yapılmıştır. 

89.350 EN ve 19.872 m³/gün kapasiteye sahip olan tesis, İleri Biyolojik BNR + UV Dezenfeksiyon esaslı olup, Karbon ve Azot giderimi için tasarlanmıştır. Tesis, Polatlı ilçe merkezi ve civarında oluşan evsel nitelikli atıksuları, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtarak Gülveren Deresine deşarj edilmesini sağlamaktadır. Alıcı ortama deşarj edilen sular, güncel Tarımsal Sulama Suyu Standartlarını sağlamakta olup herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmadığı gibi söz konusu kullanılmış suların bölgedeki çiftçiler tarafından yeniden kullanımı ile ülke ekonomisine ve ekolojik dengeye önemli katkı sağlamaktadır.

Polatlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2018 Eylül Ayı Tesis Performans Değerleri

 

GİRİŞ

ÇIKIŞ

KAAY TABLO 1 LİMİT

BOİ (mg/L)

384

<10

25

KOİ (mg/L)

744

<10

125

AKM (mg/L)

272

<10

35

pH

7,77

7,83

6_9

Top_N (mg/L)

16,17

8,26

15

Top_P (mg/L)

2,13

0,45

2


Haber Resimleri