PEYZAJ ALANLARINDA SU TASARRUFU YAPILIYOR


Canlıların yaşamının vazgeçilmez bir ihtiyacı olan suyun etkin kullanımı dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gittikçe artan bir öneme sahiptir. Hızlı nüfus artışı ve ülkelerin sanayileşme çabaları; su gereksinimini arttırmış, su kaynaklarının paylaşımı sorununu ortaya çıkarmıştır.
Son yıllarda değişen iklim koşullarına bağlı olarak sıcaklığın artması ve yağış rejiminin bozulması ile susuzluk sorunu kendini öne çıkararak; planlamacıları ve yerel yönetimleri suyun daha akılcı kullanımı yönünde yeni arayışlara yönlendirmiştir. Bu nedenle özellikle Park ve bahçe gibi rekreasyon alanlarında su tüketiminin büyük boyutlarda olması su kaynakları planlaması ve etkin su kullanımına yönelik birçok yeni uygulamayı zorunlu hale getirmiştir.
Bu kapsamda Ankara ilindeki park alanlarında kullanılan su miktarlarının tespit edilmesi ve kullanılan şehir şebeke suyundan tasarrufun sağlanabilmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla; Genel Müdürlüğümüz tarafından "Ankara İl Sınırları İçerisinde Yer Alan Peyzaj Alanlarında Su Tasarrufu Projesi" başlatılmıştır.

Söz konusu proje 27 Haziran 2019 Saat 10.00'da ASKİ Genel Müdürlüğü toplantı salonunda Genel Müdürümüz Prof. Dr. Cumali KINACI' nın himayelerinde, Genel Müdür Yardımcımız Mahir ÖZCAN, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, ABB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı, Yöneticileri ve Teknik Heyeti, ANFA Genel Müdürlüğü İdareci ve Teknik Heyeti, ASKİ Çevre Koruma ve Su Havzaları Dairesi Başkanlığı, ASKİ Abone İşleri Dairesi Başkanlığı ve ASKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personelleri ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Görevlileri, Prof. Dr. Sayın Süleyman KODAL ve Prof. Dr. Sayın Y. Ersoy YILDIRIM’ ın katılımlarıyla değerlendirmeye alınmıştır.

Toplantıda;
Ankara ili peyzaj maksatlı sulama alanlarının su ihtiyaçlarının tespit edilmesi,
En uygun sulama tekniğinin belirlenmesi,
Sulama suyu kalite kriterlerinin ortaya konması,
Sulama suyu kriterlerine göre bitki desenin seçilmesi,
Sulama periyotlarının belirlenmesi,
Sulama suyu azaltıcı önerilerin geliştirilmesi ve
Hobi bahçelerindeki sulama, 
konularında değerlendirmeler yapılarak önerilerde bulunulmuştur.