Kızılcahamam Atıksu Arıtma Tesisi Devreye Alındı

Kızılcahamam İlçesi sınırları içerisinde yer alan Atıksu Arıtma Tesisi, 2016 yılı içerisinde İlbank A.Ş. tarafından ihale edilmiş olup, Genel Müdürlüğümüz ile müşterek kontrollük hizmetleri çerçevesinde 25.09.2018 tarihinde geçici kabulü yapılarak işletmeye alınmıştır. 

6.216 m³/gün kapasiteye sahip olan tesis, İleri Biyolojik Arıtma esaslı olup, Karbon (C), Azot (N) ve Fosfor (P) giderimi için tasarlanmıştır. Tesis, Kızılcahamam ilçe merkezi ve civarında oluşan evsel nitelikli atıksuları, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtarak Kirmir Çayı’na deşarj edilmesini sağlamaktadır. Alıcı ortama deşarj edilen sular, güncel Tarımsal Sulama Suyu Standartlarını sağlamakta olup herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmadığı gibi söz konusu kullanılmış suların bölgedeki çiftçiler tarafından yeniden kullanımı ile ülke ekonomisine ve ekolojik döngüye önemli katkı sağlamaktadır. 

Tesis tam kapasiteli işletilmeye devam edilmekte olup İşletme verileri tabloda verilmiştir.

Kızılcahamam İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Tesis Performans Değerleri

 

GİRİŞ

ÇIKIŞ

KAAY * TABLO 1 LİMİT

BOİ (mg/L)

164

16

25

KOİ (mg/L)

327

24

125

AKM (mg/L)

125

18

35

pH

7,3

7,2

6_9

Top_N (mg/L)

19,8

6,8

15

Top_P (mg/L)

2,1

1,4

2

*KAAY : Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)Haber Resimleri