GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Anadolu üniversitesi Açık Öğretim fakültesi tarafından 06.10.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup; Yazılı sınavda başarılı olarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav takvimi aşağıda yer  almaktadır.
  
Sözlü sınav 28.11.2019 -29.11.2019 tarihleri arasında ASKİ Genel Müdürlüğü 1. Kat Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.  
Adayların, sözlü sınav takviminde belirtilen saatten önce sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 NOT: Adaylara ayrıca bir duyuru yapılmayacak olup, bu sayfada yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.