ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ SU YÖNETİMİ VE MERKEZİ SCADA SİSTEMİ ELEKTRİK-OTOMASYON-ENSTRÜMANTASYON MAL ALIMINA İLİŞKİN DUYURU

Kurumumuzca ihale edilmesi planlanan su yönetimi ve merkezi scada sistemi elektrik-otomasyon-enstrümantasyon mal alımı işine ait teknik şartname taslağı aşağıdaki linkte yer almaktadır.

Şartname ile ilgili görüş ve önerileriniz için talep@aski.gov.tr adresine mail gönderebilirsiniz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.