2019 Yılı Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Sonuç Duyurusu

22.10.2016 tarihli ve 29865 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğinin “Sözlü Sınav “ başlıklı 12. Maddesi uyarınca gerçekleştirilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavı 28/11/2019-29/11/2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup; ilgili yönetmeliğin 12/A maddesi uyarınca sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılmıştır.

            Adayların sözlü sınava yönelik itirazlarını, sınav sonuçları açıklandıktan sonra  5 (beş) iş günü içerisinde 04/12/2019-10/12/2019 tarihleri arasında İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına  yazılı olarak yapacaklardır. Olası itirazların değerlendirilmesinin akabinde ilgili yönetmeliğin 12/B maddesi uyarınca yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle kesin sonuçlar ilan edilecektir.

            Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sınav sonuçları 03/12/2019 tarihi itibariyle ASKİ Web sitesinde  yayınlanmıştır


Tüm Listeye Buradan Ulaşabilirsiniz